שישיחמישירביעישלישישניראשון
יום/שעה


פרטי
פרטיפרטי7:00
סבב מדריכותאמנדהאליהיוליהאליהאליה8:00
סבב מדריכותאמנדהאליהיוליהאליהאליה9:00
סבב מדריכותאמנדהאליהיוליהאליהאליה10:00

אליה11:00אליה
18:00


יוליהגלאליהאמנדה19:00


יוליהגל
אמנדה20:00


יוליה

אמנדה21:00